ETicaretSoft Blog

Türkiye'den ve Dünya'dan en güncel e-ticaret ve teknoloji yazıları.

Omni-Channel Bütünleşik Kanallı Pazarlama

Omni-Channel Bütünleşik Kanallı Pazarlama

Tarih: 11.01.2017

İletişim kanallarının çeşitlenmesi ile birlikte işletmeler müşterilerine
temas edebilme noktasında hemen hemen bütün yöntemleri uygulamak için yoğun bir çaba içerisine girmektedirler. İşletmeler fiziki alanlar ile kısıtlı olan alışveriş deneyimine ilave olarak hemen her alanda müşterileri yakalamayı hedefleyen yöntemler uygulamaya başladılar. Çeşitlenen iletişim kanalları içerisinde aynı zamanda müşterilere aynı kalitede alışveriş deneyimini sunabilme imkanı pazarlama süreçleri ve müşteri verilerinin bir bütün halde görülebilmesi gibi olağanüstü bir tabloyu gözler önüne sermektedir.

İşte bu durum ile birlikte pazarlama kavramları arasına katılan omni-channel (bütünleşik kanallı pazarlama) işletmelerin müşterilerine ulaşabildikleri her iletişim kanalı üzerinden aynı alışveriş deneyimini sağlayabilmeleri demektir.

Konuyu biraz daha açacak olursak geçmiş yıllarda işletmeler müşterilerine birden fazla kanal üzerinden ulaşabiliyor. Ancak, asıl amaç olan ürün ya da hizmet alışverişi bu kanallar üzerinden aynı oranda sağlanamıyordu. Ve genellikle alternatif kanallar müşteriler üzerinde çoğu zaman tanıtım faaliyetlerini desteklemek ya da marka bilinirliliğini artırmak amacı ile kullanılıyordu. Bu durumun halen daha birçok işletme adına bu biçimde devam ettiğini
söyleyebiliriz.

Özellikle internet teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile birlikte işletmeler ürünlerini bu teknolojik altyapıyı kullanarak müşterilerine ulaştırabilme imkânı buldular. E-Ticaret diye tanımladığımız bu alanda son yıllarda birçok işletme hızla yerini aldı. Çoğu işletme sürecin getirmiş olduğu zorunluluk hissi ile satış kanallarını arttırdı. Fakat işletmeler, bu kanallarda müşterilerce alınan mal/hizmetin aynı oranda alışveriş deneyimi sağlayamaması gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Ayrıca işletmeler tarafında da müşteri kitlesi ve bu kitlenin alışveriş eğilimlerinin belirlenebilmesi açısından oldukça karmaşık bir durumun
meydana gelmesi sonucunu doğurdu.

Hatta işletmelerin kendisine ulaşan müşterisine sunduğu alışveriş deneyiminin kanallara göre farklılık arz etmesinin sonuçlarını potansiyel müşteri kayıpları ile ödemek zorunda kaldığını da söyleyebiliriz. Bunun için işletmenizin offline ve online tüm varlıklarını bir bütün hâlinde müşterilerinize sunma zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Günümüzde potansiyel müşterilerin markanız ile nerede ilk defa temas ettiği, ürünlerinize hangi kanaldan ulaşarak hangi kanal ile alışveriş kararını verdiği tam bir muamma. Müşteriler bir online video sitesinde rastladığı ürününüzü mağazanızdan inceleyerek siparişini online satış sitenizden verip ürünü teslim aldıktan sonra yaşadığı bir sorunu sosyal medya kanalınızdan sizinle paylaşma yoluna gidebiliyor. Bu noktada müşterinizin alışveriş deneyimi ile birlikte satın alma sonrasındaki tüm süreçlerini kanal ve mekân fark etmeksizin kesintisiz bir biçimde yönetebilmesini tüm bu kanalların etkileşim içerisinde sunulabilmesi ile sağlayabilmektedir. Ayrıca işletme tarafında da yine aynı şekilde işleyen bu süreci eksiksiz takip etmesi ve müşteri eğilimleri üzerine bilgi sahibi olması müşteri kitlesi açısından daha stratejik kararlar alabilmesine yardımcı olmaktadır. İster müşteri ister işletme tarafından bakın omni-channel (bütünleşik kanallı pazarlama) alışveriş deneyiminin herkes için kazançlı bir yöntem olduğu apaçık ortada.

İşletmelere her açıdan büyük kolaylıklar ve fırsatlar sağlasa da omni-channel (bütünleşik kanallı pazarlama) dönüşümlerini gerçekleştirmek göründüğü kadar kolay bir süreç olmamaktadır. Öncelikli olarak potansiyel müşterilerinin alışveriş davranışları konusunda detaylı bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte işletmeyi bu doğrultuda hareket edebilecek biçimde teknik ve altyapısal olarak yeniden yapılandırmak gerekliliği doğabilir. Bu noktada omni-channel (bütünleşik kanallı pazarlama) pazarlama modeline geçiş yapmadan önce işletmenizin online ve offline tüm varlıkları ile birlikte mevcut
ve potansiyel müşteri kitleleri konusunda kapsamlı çalışmalar yapılaması gerektiği gerçeğini asla göz ardı etmemek gerekir.

ETicaretSoft

Bu yazıyı 2,349 kişi okudu
Yazıyı Paylaş

 

Peşin Fiyatına 9 Taksit

E-Ticaret Paketlerimizi, tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 9 taksitle satın alabilirsiniz.